VisionCCX

Vision CCX

Convair 440 Metropolitan

Min vision - ett nytt landmärke på Bromma Flygplats!

 

Även om interiören är bortom all räddning så är exteriören fortfarande tillräckligt bra för att med hyfsat begränsad budget kunna genomföra ett sådant projekt. En del korrosion och plåtskador måste åtgärdas och självklart ett nytt lager färg. Vissa delar rentav bytas. Rensa invändigt, dit med propellrar, upp på fundament och självklart belyst nattetid!

 

Än finns det hopp för Sveriges enda Metropolitan, en milstolpe i svenskt folkflyg.

 

Ola Carlsson - Vision CCX 2017

 

---------------------------------------

 

My vision - a new landmark at Bromma Airport!

 

The interior is far beyond repair but the exterior is good enough to be restored within reasonable budget. Some corrosion, dents and skin damages has to be repaired and a fresh layer of paint added. Some parts will need replacement, interior needs to be stripped, propellers hanged, then up on a pole and beams and lights for nightly effects!

 

There is still hope for Swedens sole Metropolitan - a milestone in Swedish aviation!

 

Ola Carlsson - Vision CCX 2017

Copyright © Ola Carlsson - Vision CCX - All Rights Reserved 2017